ARTICLES כתבות

כתבה ב"דירה נאה" מתכוננים לקיץ 1
כתבה ב"דירה נאה" מתכוננים לקיץ 2-3
כתבה ב"דירה נאה" מתכוננים לקיץ-4
כתבה ב"דירה נאה" מתכוננים לקיץ-5
כתבה ב"מקור ראשון"-בית במוצא 1
כתבה ב"מקור ראשון"-בית במוצא 2
כתבה ב"מקור ראשון"-בית במוצא 3
כתבה ב"דירה נאה"-בית בנס ציונה 1
כתבה ב"דירה נאה" בית בנס ציונה 2
כתבה ב"דירה נאה" בית בנס ציונה 3
מעריב "עיצוב" פנטהאוז בפתח תקוה 1-2
מעריב "עיצוב" פנטהאוז בפתח תקוה 3

@ 2014 by Hagit Alon  |  INTERIOR DESIGNER 

    מרכז, ישראל                                                 הגית אלון  מעצבת פנים   |

|    Tel: 050-597-0565   |

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram
  • Google+ - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
כתבה ב"דירה נאה" מתכוננים לקיץ 2-3

אפשר לממש את הפוטנציאל שחבוי בשטח המרפסת (או שנקרא לזה השטח המרוצף ההמשכי לבית-בגלל שכל מה שאציין נוגע גם לבתים פרטיים ולא רק לדירות בבניין משותף) ולהפוך את השטח ההמשכי לבית לחלק אינטגרלי, מאריך/מגדיל ומאיר את השטח הציבורי של הבית. כשהרפסת מרוהטת, מאורגנת וכל חלק בה מקבל תפקיד, היא לא הופכת לשטח אחסון ונעים לראות בה כהמשך של הסלון לאירוח וכו'. הטכניקה העיקרית בה אני משתמשת כמעצבת היא יצירת מקומות - שונים, נפרדים בעלי פונקציות שונות.